top of page
logo_DW.png
  • dwawiatry

Plakat – trochę historii i nie tylko

Plakat to element grafiki użytkowej. Jego historia sięga XV wieku i początkowo stosowany był jako afisz, czyli krótki tekst informujący o wydarzeniach sportowych czy kulturalnych, przedstawiający idee, bądź notatki urzędowe. O ile afisz oparty jest jedynie o tekst, o tyle plakat to dziedzina sztuki przedstawiająca również grafikę czy formę malarską. Plakat w swojej obecnej wersji kształtował się na przełomie XVII i XVIII wieku i początkowo uważany był za rodzaj reklamy. Jego głównym zadaniem było oddziaływanie na przypadkowego widza. Plakat rozwijał się wraz z doskonaleniem techniki litograficznej, która pozwalała na wielokrotne powielanie i tworzenie nieskończonej liczby odbitek.


Za pierwszego twórcę plakatu uważa się francuskiego postimpresjonistę Henriego de Toulouse-Lautreca. Jego prace skupiały się głównie na postaci kobiety. Często w swoich dziełach ukazywał kabaretowy świat Moulin Rouge czy teatrów. W XIX wieku widać silny wpływ grafiki japońskiej, która miała znaczenie w kształtowaniu się sztuki secesyjnej. Jego głównym twórcą był Alfons Mucha, który tworzył grafiki kobiet w stylu belle époque, czyli piękne, wyidealizowane otoczone kwiatami, arabeskami i symbolami.


Stanisław Wyspiański, oprócz bycia znanym ze swoich dzieł malarskich, czy witraży, stał się pionierem polskiej typografii, jego plakat „Wnętrze”, który powstał na potrzebę przedstawiania Maurycego Maeterlincka w 1899 uważany jest za jeden z pierwszych polskich plakatów artystycznych. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku nastąpił rozwój polskiej szkoły plakatu, kiedy to zaczęli tworzyć Henryk Tomaszewski, Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, Wojciech Fangor czy Wojciech Zamecznik. Henryk Tomaszewski oraz Józef Mroszczak uważani są za twórców polskiej szkoły plakatu, ponad to Mroszczak jest pomysłodawcą i twórcą Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie oraz inicjatorem pierwszego na świecie Muzeum Plakatu w Wilanowie, założonego w 1968 roku. Szczytowy okres nurtu polskiej szkoły plakatu to lata sześćdziesiąte, który opierał się głównie na projektach plakatów filmowych.


Plakat na przestrzeni wieków stał się dziedziną sztuki, dzięki której można przekazać informację w artystycznej formie, ukazać wielowarstwowość i w symboliczny sposób przedstawić swoją wizję na dany temat.


Są różne rodzaje plakatu, które dzieli się ze względu na przeznaczenie i formę:

- Plakat teatralny

- Plakat filmowy

- Plakat sportowy

- Plakat reklamowy

- Plakat muzyczny

- Plakat zewnętrzy

- i wiele innychJeśli potrzebujesz projektu plakatu napisz do nas, a na pewno stworzymy coś ciekawego i przyciągającego uwagę.


Ciao, DWA:WIATRY


25 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page